โครงการอ้างอิง

นับตั้งแต่แรกก่อตั้งจวบจนปัจจุบัน เครฟติกได้ดำเนินการโครงการต่างๆมากมาย ทั้งงานของหน่วยงานในภาครัฐ, งานทางภาคอุตสาหกรรม, งานด้านการพาณิชย์และงานของภาคเอกชนอื่นๆ

โครงการ เจ้าของโครงการ
สำรวจและออกแบบการซ่อมหอบังคับการบินที่เสียหายจากไฟไหม้ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
การออกแบบอาคารคลังศุลการกรหมายเลข 4 ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ บริษัท Thai Airports Ground services จำกัด
ออกแบบและซ่อมแซมโครงสร้างที่ท่าเทียบ 3 อาคารผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ บริษัทการบินไทย ( มหาชน ) จำกัด
ออกแบบโรงงานผลิตพาร์ติเคิล บอร์ด บริษัท สยาม ริโซ ผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด
ควบคุมงานก่อสร้างเสาอากาศของ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ที่อาคารใบหยก 2 และที่จังหวัดลำปาง น่าน เชียงราย ระยอง ตราด สกลนคร นครราชสีมา บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
ออกแบบโครงสร้างเครื่องทำความสะอาดอากาศยาน ของบริษัท การบินไทย ที่สนามบินอู่ตะเภา จังหวัดชลบุรี (ร่วมมือกับบริษัทจากมาเลเซีย) Muhibbah Airline Support Industries (Malaysia)
ควบคุมงานก่อสร้างคลังน้ำมัน และสถานีขนถ่าย โครงการเพชรบุรี เทอร์มินอล จังหวัดเพชรบุรี บริษัทคอสโม ออยล์ จำกัด
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง และห้องเย็น บริษัท จันทบุรี โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด
ออกแบบและควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท จันทบุรี โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารทดลองทางเคมีผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัท จันทบุรี โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างห้องเย็นเก็บอาหารทะเลแช่แข็ง บริษัท เทพมณี โคลด์สตอเรจ จำกัด
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง โรงงานผลิตอาหารทะเลและห้องเย็น บริษัท ไทยแลนด์ ฟิชเชอรี่ โคลด์สตอเรจ จำกัด (มหาชน)
ควบคุมงาน โรงงานผลิตอาหารทะเลแปรรูป และห้องเย็น บริษัท ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลไม้ และห้องเย็นเก็บผลไม้ บริษัท ชาญเอก โฮลดิ้ง จำกัด
ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารสำนักงานแห่งใหม่ ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างโรงงานแปรรูปปลาทูน่าบรรจุกระป๋องและห้องเย็น บริษัท เทพมณี โคลด์สตอเรจ (มหาชัย) จำกัด
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลไม้และห้องเย็นเก็บผลไม้ บริษัท เทพมณี โคลด์สตอเรจ (ตลาดไท) จำกัด


ผลงาน

 
 

โครงการ โรงงานพาร์ติเคิล บอร์ด
เจ้าของโครงการ บริษัท สยาม ริโซ ผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด
สถานที่ สุราษฎร์ธานี
พื้นที่ 30,000 ตรม
ขอบเขตของงาน ออกแบบโรงงาน แท่นเครื่องจักรและห้องควบคุม โรงอาหาร ระบบไฟฟ้า ระบบประปาและสุขาภิบาล ที่จอดรถ และผิวทาง
มูลค่าโครงการ 900 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการ มิ.ย. 2540 – มิ.ย. 2541


 
 

โครงการ ห้องเย็น และโรงงานผลิตอาหาร
เจ้าของโครงการ บริษัทไทยแลนด์ ฟิชเชอรี่ โคลด์สตอเรจ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ สมุทรปราการ
พื้นที่ พื้นที่ห้องเย็น =2,442 ตรม.
โรงงานผลิตอาหาร =2,646 ตรม.
ขอบเขตของงาน ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างห้องเย็น โรงงานผลิตอาหาร แท่นเครื่องจักรและห้องควบคุม โรงอาหาร ระบบไฟฟ้า ระบบประปาและสุขาภิบาล ที่จอดรถ และผิวทาง
มูลค่าโครงการ 166.4 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการ มิ.ย. 2545 – มิ.ย. 2546


 
   

โครงการ ห้องเย็นและโรงงานผลิตอาหาร
เจ้าของโครงการ บริษัท ซี เวลท์ ฟรอสเซ้น ฟู้ด จำกัด
สถานที่ สงขลา
พื้นที่ 25,000 ตารางเมตร
ขอบเขตของงาน ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ห้องเย็น โรงงานผลิตอาหาร แท่นเครื่องจักรและห้องควบคุม โรงอาหาร ระบบไฟฟ้า ระบบประปาและ สุขาภิบาล ที่จอดรถ และผิวทาง
มูลค่าโครงการ 800 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการ มิ.ย. 2547 – ปัจจุบัน


 
 

โครงการ ห้องเย็นและโรงงานผลิตอาหาร
เจ้าของโครงการ บริษัท จันทบุรี ซีฟู้ด จำกัด
สถานที่ จันทบุรี
พื้นที่ 10,000 ตารางเมตร
ขอบเขตของงาน ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ห้องเย็น โรงงานผลิตอาหาร แท่นเครื่องจักรและห้องควบคุม โรงอาหาร ระบบไฟฟ้า ระบบประปาและ สุขาภิบาล ที่จอดรถ และผิวทาง
มูลค่าโครงการ 600 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการ มิ.ย. 2544 – มิ.ย. 2545