ยินดีต้อนรับสู่ Kraftig Consultant Co.,Ltd

บริษัท เครฟติก คอนซัลแตนท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยกลุ่มวิศวกร, สถาปนิกและนักวางแผนมืออาชีพ ผู้มีประสบการณ์และความชำนาญทางวิชาชีพ บริษัทให้การบริการงานทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมที่หลากหลายเช่น อาคาร สำนักงาน โรงงาน ห้องเย็น เป็นต้น

About KRAFTIG
การให้บริการและความเชี่ยวชาญพิเศษ

บริษัท เครฟติก คอนซัลแตนท์ จำกัด ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่การออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ อาทิเช่น โรงงาน คลังสินค้า ห้องเย็นและโรงผลิตอาหารแช่แข็ง เป็นต้น นอกจากนั้นบริษัทยังสามารถตรวจสอบและออกแบบการซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดจากสาเหตุต่างๆ

Service & Specialization
โครงการอ้างอิง

นับตั้งแต่แรกก่อตั้งจวบจนปัจจุบัน เครฟติกได้ดำเนินการโครงการต่างๆมากมาย ทั้งงานของหน่วยงานในภาครัฐ, งานทางภาคอุตสาหกรรม, งานด้านการพาณิชย์และงานของภาคเอกชนอื่นๆ

โครงการ เจ้าของโครงการ
สำรวจและออกแบบการซ่อมหอบังคับการบินที่เสียหายจากไฟไหม้ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
การออกแบบอาคารคลังศุลการกรหมายเลข 4 ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ บริษัท Thai Airports Ground services จำกัด
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างห้องเย็นและโรงงานผลิตอาหาร บริษัท จันทบุรี ฟรอสเซน ฟู้ด จำกัด

Project Reference
วิสัยทัศน์ และ ภารกิจ

จะเป็นบริษัทที่ปรึกษาผู้ให้บริการที่ดีเยี่ยมจนได้รับการยอมรับอย่างดียิ่งในระดับสากล

จะให้บริการในฐานะที่ปรึกษางานก่อสร้างด้วยนวัตกรรมชั้นยอดโดยบุคลากรมืออาชีพเพื่อบรรลุเป้าหมายของลูกค้าอย่างเป็นธรรมและซื่อสัตย์
Core Values

Customer Focus
Ethics and Integrity
Excellence
Innovation

Contact Address
50/23 ซอยโรงพยาบาลเซนทรัลเยนเนอรัล

ถนนพญาไทย
อนุเสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพ 10220

Tel. 029704227-8
Fax : 029704229