พนักงาน

บริษัท เครฟติก คอนซัลแตนท์ จำกัด ประกอบด้วยวิศวกรและสถาปนิกผู้มากประสบการณ์ในหลากหลายสาขาของวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ซึ่งสามารถที่จะให้การบริการลูกค้าได้อย่างกว้างขวางทั้งภาครัฐและภาคเอกชน