ติดต่อบริษัท

คุณสามารถติดต่อบริษัท ได้ที่ที่อยู่ :

50/23 ซอยโรงพยาบาลเซนทรัลเยนเนอรัล ถนนพหลโยธิน.อนุเสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพ 10220 Tel. 029704227-8 Fax : 029704229

หรือ ที่อยู่ e-mail : admin@kraftig.co.th